พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล
ผบก.ภ.จว.นครพนมพ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว
รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.สมนึก มิควาฬ
รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.ชัชวาลย์ แก้วจันดี
รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง
รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.วีรสันธ์ สมใจ
รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.พลาเดช เพ็ชรหว้าโง๊ะ
รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม


พ.ต.อ.ณรงค์ วงศ์ธรรม
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.ปราโมทย์ อุทากิจ
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.ศรีสุพล รัดสีทา
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.เสฎฐวุฒิ รอดจันทร์
ผกก.สส.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีเกษม
ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ท.อนุสรณ์ ธุวสินธุ์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ท.หญิง สร้อยเพชร มิควาฬ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ท.หญิง สมพิศ เพียรเจริญ
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ท.หญิง พรอุมา สานคล่อง
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ท.หญิง รัชนี จันสูงเนิน
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ท.นราธิป ไชยคำภา
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ท.วรายุทธ อุตธูร
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ต.ปรีชา พันธุ์เจาะจง
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม

พ.ต.ต.สุรศักดิ์ กิตติภัทรจรรยา
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.นครพนม
2004 Nakhon Phanom Provincial Police. Since 1 July 2004.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
Tel.0-4251-5554 Fax 0-4251-1503
web master : [email protected]